20 Ocak 2019 Pazar

Merkez Çalışma Alanları

5644 defa okundu

  • Kayaç ve su jeokimyası,
  • Duraylı izotoplar jeokimyası,
  • Kayaç-su ilişkileri modellemesi ve jeokimyasal modellemeler,
  • Deprem erken uyarı sistemi çalışmaları,
  • Bor ve flor jeokimyası ve hidrojeokimyası,
  • Sıvı kapanım sistemi çalışmaları,
  • Jeotermal enerji ve aktif jeotermal sistemler,
  • Fosil jeotermal sistemler,
  • İçme suyu ve su kalitesi araştırmaları,
  • Hidrojeolojik havza etüdleri.