25 Eylül 2018 Salı

Analiz İstek Formu ve Hizmet Bedelleri (2016)

3225 defa okundu
Hidrojeokimya Laboratuvarı
Analiz/Test Adı
Açıklamalar
Hizmet Bedeli
Analiz İstek Formu
Sıcaklık
SM 21st ed. 2550 B
10 TL
pH
SM 21st ed. 4500 H+-B
20 TL
Eh
SM 21st ed. 2580 B
20 TL
Çözünmüş oksijen
SM 21st ed. 4500-O G
20 TL
Elektriksel iletkenlik
SM 21st ed. 2510 B
20 TL
TDS
SM 21st ed. 2340 C
20 TL
HCO3-CO3
SM 21st ed. 2320 B
30 TL
Toplam sertlik
SM 21st ed. 2340 C
30 TL
Renk
SM 21st ed. 2120 C
20 TL
Koku
SM 21st ed. 2150 B
10 TL
Tat
SM 21st ed. 2160 B
10 TL
Bulanıklık
SM 21st ed. 2130 B
40 TL
Toplam askıda madde
Standard Methods 21st ed. 2540 D
40 TL
BOD
Standard Methods 21st ed. 5210 B
60 TL
ICP-OES cihazı ile element analizi (Ca, Mg, Na, K, Al, Si, Fe, Mn, Ti, P, Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Co, Ni, Ba, Sr, Li, Mo, B, Au, Ag, Tl, Rb, Zr, Sb, As, Se, Hg)
SM 21st ed. 3120 B
İlk element 50 TL ilave her element 15 TL
Hazır numunede alevli analiz (Au, Ag, As, Pt)
SM 21st ed. 3111 B
50 TL
(Her bir element için)
Hazır numunede grafit fırın ile analiz (Au, Ag, As, Pt)
SM 21st ed. 3111 B
100 TL
(Her bir element için)
İyon kromatografisi cihazı ile anyon analizi(F, Cl, NO2, Br, NO3, PO4, SO4)
SM 21st ed. 4110 B
İlk iyon 50 TL ilave her iyon 20 TL
Spektrofotometre cihazında her bir parametre (F, Cl, NO2, NO3, PO4, SO4, NH4, serbest Cl, COD)
Enstrümental analiz yöntemi kullanılarak Spektrofotometre yardımı ile istenilen parametre analizleri yapılabilmektedir.
60 TL
Toplam Organik Karboncihazında ölçüm
SM 21st ed. 5310 B
50 TL
Toplam Koliform
SM 21st ed. 9222 B
50 TL
Fekal Koliform
SM 21st ed. 9222 B
50 TL
Jeokimya Laboratuvarı
Analiz/Test Adı
Açıklamalar
Hizmet Bedeli
Analiz İstek Formu
Mikrodalga sistemi ile örnek hazırlama
Öğütülmüş katı örneklerin uygun asitler yardımıyla çözeltiye alınması amacıyla kullanılır. Çözelti ICP-OES veya AAS okumalarında kullanılır.
50 TL
Eritiş ile örnek hazırlama
Öğütülmüş katı örneklerin uygun asitler yardımıyla çözeltiye alınması amacıyla kullanılır. Öğütülmüş örnek uygun kimyasallarla platin kroze içinde 1000oC’de eritilir. Eriyik, asit karışımına aktarılır ve çözülür. Çözelti ICP-OES veya AAS okumalarında kullanılır.
150 TL
Au ölçümü için örnek hazırlama
Öğütülmüş katı örnekler asitle çözündürme işlemi yapılarak çözdürülür ve AAS cihazı için hazır hale getirilir.
150 TL
ICP-OES cihazı ile element analizi (Ca, Mg, Na, K, Al, Si, Fe, Mn, Ti, P, Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Co, Ni, Ba, Sr, Li, Mo, B, Au, Ag, Tl, Rb, Zr, Sb, As, Se, Hg)
Örneğin türüne göre uygun asitler yardımıyla çözelti haline getirilen kayaç örneklerinde ICP-OES cihazı ile element analizi yapılır.
İlk element 50 TL ilave her element 15 TL
Hazır numunede alevli analiz (AAS) (Au, Ag, As, Pt)
Örneğin türüne göre uygun asitler yardımıyla çözelti haline getirilen kayaç örneklerinde AAS cihazı ile analizi yapılır.
50 TL
(Her bir element için)
Hazır numunede grafit fırın ile analiz (Au, Ag, As, Pt)
Örneğin türüne göre uygun asitler yardımıyla çözelti haline getirilen kayaç örneklerinde AAS cihazı ile analizi yapılır.
100 TL
(Her bir element için)
Kızdırma kaybı analizi (KK)
 
 
Numunede bulunan uçucu bileşenlerin miktarını belirlemek için yapılır.
 
 
40 TL
 
 
1 adet kayaç örneğinde major oksitlerin ölçümü (SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO, KK) 
Mikrodalga sistemi ile numune hazırlama dahil ICP-OES cihazında ölçüm
200 TL
1 adet kayaç örneğinde major oksitlerin ölçümü (SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO, KK) 
Eritiş ile numune hazırlama dahil ICP-OES ya da AAS cihazında ölçüm
300 TL
Nem tayini
Numunenin rutubetini belirlemek için yapılır.
20 TL
X-Işını Difraktometre Laboratuvarı
Analiz/Test Adı
Açıklamalar
Hizmet Bedeli
Analiz İstek Formu
SadeceXRD kırınım deseni çekimi (her bir numune için)
Toz haline getirilmiş kayaç ve mineral örneklerinin 2º-70º arası XRD difraktogramları çekilerek bilgisayar çıktısı şeklinde, ayrıca istenirse JPEG dosyası şeklinde verilir.
80 TL
X-Işını kırınımı (XRD) yöntemi ile standart (her bir numune için) kalitatif mineral analizi
Optik mikroskobik analiz yöntemleri ile tanımlanamayacak nitelikte olan mineral numuneler toz haline getirilerek XRD difraktogram çekimleri yapılır ve difraktogram üzerinden ayrıntılı mineralojik tanımlamaları yapılır.
100 TL
Sadece detay kil XRD kırınım deseni çekimi (her bir numunede 4 adet çekim)
Kil örneklerinin standart (2º-70º arası), normal (2º-30º arası), etilen glikol (2º-30º arası), 300ºC ısıl (2º-30º arası) ve 550ºC ısıl (2º-30º arası) işlem çekimleri yapılarak XRD difraktogram-ları bilgisayar çıktısı şeklinde, ayrıca istenirse JPEG dosyası şeklinde verilir.
200 TL
X-Işını kırınımı (XRD) yöntemi ile kalitatif detay kil analizi (her bir numunede 4 adet çekim)
Kil örneklerinin standart (2º-70º arası), normal (2º-30º arası), etilen glikol (2º-30º arası), 300ºC ısıl (2º-30º arası) ve 550ºC ısıl (2º-30º arası) işlem çekimleri yapılarak XRD difraktogramları çekilerek difraktogram üzerinden ayrıntılı mineralojik tanımlamaları yapılır.
350 TL
X-Işını kırınımı (XRD) yöntemi ile böbrek taşı ve mesane taşı analizi
Öğütülüp toz haline getirilen böbrek ve mesane taşlarının tanımlamaları yapılır.
40 TL (KDV dahil)
Görüntü Analiz Sistemi ve Sıvı Kapanım Laboratuvarı
Analiz/Test Adı
Açıklamalar
Hizmet Bedeli
Analiz İstek Formu
Dijital fotoğraf çekimi (5 fotoğraf)
İnce kesitleri yapılmış veya parlatılmış her bir örneğin görüntü analiz sisteminde incelenmesi ve fotoğraflanması yapılır.
100 TL (5 fotoğrafa ilave her fotoğraf 5 TL)
Kayaç ve Mineral Örnekleri Hazırlık Odası
Analiz/Test Adı
Açıklamalar
Hizmet Bedeli
Analiz İstek Formu
Kayaç numunelerinin incekesit yapımı (her bir incekesit için)
Kayaç örneklerinin kolayca dağılmaması gerekmektedir.
20 TL
Cevher örneklerinin parlak kesit olarak hazırlanması
Cevher örneklerinin parlak kesit olarak hazırlanması
60 TL
Örnek Kırma ve Öğütme Odası
Analiz/Test Adı
Açıklamalar
Hizmet Bedeli
Analiz İstek Formu
Kayaç kırma (-5+1 cm)
Lab. ölçekte 20 kg ve üzeri numune kabul edilmemektedir.
20 TL/kg
Fritsch (Halkalı öğütücü)
Numune tane iriliği 5 mm’nin altında olmalıdır. Lab. ölçekte 20 kg ve üzeri numune kabul edilmemektedir.
20 TL/kg
Seramik ve Isıl Analiz Laboratuvarı
Analiz/Test Adı
Açıklamalar
Hizmet Bedeli
Analiz İstek Formu
TGA-DTA Termogram çekimleri
Türü bilinen minerallerin veya farklı türdeki materyallerin 25°C -1500°C arasında değişebilen sabit ısı artışı karşısında göstermiş oldukları kütlesel değişimler grafiksel olarak incelenir.
120 TL
Kuru elek analizi (-63 mm)
Lab. ölçekte 20 kg ve üzeri numune kabul edilmemektedir. Tek seferde en fazla 1 kg numune beslenebilir.
100 TL/kg
Yaş elek analizi (-10 mm)
Lab. ölçekte 20 kg ve üzeri numune kabul edilmemektedir. Tek seferde en fazla 100 gr numune beslenebilir.
120 TL/kg
Seramiklerde Toplu Küçülme tayini (en fazla 1150°C)
Döküme hazır çamur gereklidir. Kuruma, pişme ve toplam küçülme testlerini kapsar.
60 TL/adet
Su emme tayini
TS 800 EN 997 standardına göre yapılır.
50 TL/adet
Isısal şok tayini
Pişirilmiş seramik plakaların 190°C -200°C -210°C’lerdeki çatlak durumlarına bakılır.
75 TL/adet
Fırın kullanımı
1000°C’ye kadar Protherm fırında yapılır.
80 TL
Fırın kullanımı
1150°C’ye kadar Protherm fırında yapılır.
90 TL
Santrifüj kullanımı
Numune kapları getirilmelidir.
75 TL/saat
 
NOT
1. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Süleyman Demirel Üniversitesi personeline % 40, diğer üniversitelere % 30 indirim uygulanacaktır.
2.  Analiz ücretleri “SDÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Isparta Merkez Şubesi TR71 0001 0001 3236 2953 0950 05” nolu hesaba yatırılmalıdır (Önemli: Analiz ücretleri yatırılmadan en az bir (1) gün önce Araştırma Merkezi'mize bilgi verilmesi gerekmektedir.). “Analiz İstek Formu” doldurulduktan sonra banka dekontu eklenerek numuneler elden ya da posta yolu ile birimimize ulaştırılmalıdır.
3. SM 21st ed.: APHA-AWWA-WEF 2005. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st edition, In: Eaton AD, Clesceri LS, Rice EW, Greenberg AE (eds); American Public Health Association, Washington, D.C.