20 Ocak 2019 Pazar

Genel Bilgiler

2932 defa okundu

Jeotermal Enerji, Yeraltı Suyu ve Mineral Kaynakları Araştırma Uygulama Merkezi jeoloji, çevre, jeofizik ve maden mühendisliği çıkışlı öğrencilerin yüksek lisans ve doktora düzeyinde geliştirilmesinde önemli roller üstlenmiş bulunmaktadır. Anılan öğrenciler belirtilen öğrenim kapsamındaki tezlerini çoğunlukla Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bilimsel projeler çerçevesinde tamamlamaktadırlar. bunlardan başka Araştırma Merkezi Makine ve Tekstil Mühendiliği Bölümleri, Fizik Bölümü ve Tıp Fakültesi bünyesinde çalışanlara bilimsel ölçüde destek sağlamaktadır.

Araştırma Merkezi bünyesinde in-situ bazında analizler, hidrojeokimyasal analizler, mineralojik analizler ve bakteriyolojik analizler rutin olarak yapılmaktadır. buna ek olarak Araştırma Merkezinde sıvı kapanımı, ince kesit, parlak kesit, görüntü analiz sistemi çalışmaları, kırma-öğütme işlemleri, kil ayırma analizleri, X-ışını difraktometresi gibi çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca akışkanlar ve onlar içinde hareket eden zararlı elementlerin davranışlarını modellemede kullanılabilen birçok software paket programları bulunmaktadır.