20 Ocak 2019 Pazar

Bildiriler

2530 defa okundu
2016 
 
1. Sivri Ç., MEMİŞ Ü., Koruyucu Tekstil Uygulamaları İçin Isı Depolayan Güç Tutuşur Akıllı Olivin Liflerinin Geliştirilmesi, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VIII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, 26, 12-13 Mayıs 2016.

 

 
2015
 
1. Umucu Y., HANER S., Tunay T. Investigation of Kinetic Model Parameters Change of Micronized Albite in the Dry and Wet Mill Media Conditions for Ball Filling, 19th Conference on Environment and Mineral Processing, 7-14, 4-6 June 2015, Ostrava, Czech Republic.
 
2. HANER B., HANER, S., Elitok Ö. Bir Çevre Kirliliği ve Savurganlık Sorunu, Şiferton Gerçeği, 5. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 278-287, 26-27 Kasım 2015, Antalya.
 
3. HANER B., HANER S. Batı Karadeniz Havzasının Endüstriyel Hammadde Kaynaklarından Bartın İli Şiferton Potansiyeli, I. Bartın Sektörel Kalkınma Sempozyumu, 8-10 Nisan 2015, Bartın. 
 
4. HANER B., HANER S., Elitok Ö. Serçeören Wollastonite and the Economic Analysis of Its Production Process, 24th International Mining Congress and Exhibition of Turkey IMCET 2015, 810-819, 14-17 April 2015, Antalya, Turkey.
 
5. Sivri Ç., MEMİŞ Ü. Türkiyenin Bazalt Kayaçlarından Yerli Bazalt Lif Üretim Proses ve Tesisinin Geliştirilmesi, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, 27-29 Mayıs 2015, Bursa.
 
6. DEMER (ALTINKALE), S., MEMİŞ, Ü. ve Aydemir, M., 2015. Gölbaşı (Isparta) Arsenik Mineralizasyonu Yakın Çevresindeki Sularda Arseniğin Araştırılması. V. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 308-319, 26-27 Kasım 2015, Antalya.
 
7. DEMER (ALTINKALE), S., MEMİŞ, Ü., Işıkyıldız, G., Kılınç, M. ve Uyumaz, T., 2015. Şarkikaraağaç (Isparta) ve Hüyük (Konya) Arasında Yeralan Sıcak ve Mineralli Suların İncelenmesi. III. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi, 4-6 Kasım 2015, Ankara, s. 579.
 
2014
 
 
2. DEMER (ALTINKALE) S. ve MEMİŞ Ü., "Afyon Jeotermal Akışkanlarının Yüzey Sularına Etkisi", 67 Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014, Ankara, 148-149 s.
 
3. MEMİŞ Ü., "Jeotermal Enerji Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Tanıtımı", 2. Ulusal Çevre Merkezleri Toplantısı. 29-30 Mayıs 2014 Atatürk Üniversitesi Erzurum.
 
2013
 
1. ELİTOK Ö., "Burdur gölünün dünü, bugünü, yarını", Göller Bölgesi ve Su Paneli, 27 Mart 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 
2. DEMER S., ve MEMİŞ Ü., "Afyonkarahisar Jeotermal Sahalarında Arsenik Kirliliği", II. Tıbbı Jeoloji Çalıştayı, 4-6 Aralık 2013, Antalya.
 
3. Başaran C., DEMER (ALTINKALE) S., Ulutürk Y., Yıldız, A., ELİTOK Ö., Bağcı M. ve MEMİŞ Ü.,  "Fethibey-Çayırbağ (Afyon) Bölgesi Yeraltısularının Hidrojeokimyası ve Kullanılabilirlik Özellikleri", II. Tıbbı Jeoloji Çalıştayı, 4-6 Aralık 2013, Antalya.
 
4. Bello O. A. ve DEMER S., "Isparta ili yeraltısularındaki bazı seçilmiş metallerin kimyasal türleştirilmesi(GB Türkiye)": 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı,1-5 Nisan 2013, Ankara.
 
5. DEMER S., "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Çalıştayı” TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 28-29 Haziran 2013, Denizli.
 
2012
 
1. ELİTOK Ö., Platevoet B., Guillou H., Scaillet S., Dilek Y., Drüppel K., Poisson A., Bardintzeff J-M., Deniel C., Nomade S., Massault M., Özgür N., Yılmaz K., "Geochemical and Geochronological Implications of the Gölcük Volcano, SW Turkey", International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012 1-5 October 2012, Izmir, Turkey, p.76.
 
2. DEMER (ALTINKALE) S., MEMİŞ Ü., Özgür, N., "Asit Maden Drenaj Sularının Çevresel Etkileri: Emirli Antimon Yatağı Örneği, Batı Türkiye", 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2-6 Nisan 2012, Ankara, 160-161 s.
 
3. DEMER (ALTINKALE) S., MEMİŞ Ü., Özgür, N., "Jeotermal Suların Farklı Yöntemlerle Rezervuar Sıcaklıklarının Karşılaştırılması: Sandıklı-Afyon Örneği", Uluslararası katılımlı V. Jeokimya Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2012, Denizli, p. 215-216.
 
4. DEMER (ALTINKALE) S., MEMİŞ Ü., Özgür, N., "Asit maden drenaj sularının hidrojeokimyası ve çevresel etkileri", Küreselleşme ile ilgili olağanüstü hallere karşı mücadelenin çağdaş sorunları-uluslararası bilimsel pratik konferans. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ve Fövgal Derneği, 30-31 Mayıs 2012, Bakü-Azerbaycan, 51-54.
 
2010
 
1. Tudryn A., Thodiard E., Tucholka P., ELİTOK Ö., Kamaci Z., Massault M., Poisson A., Özgûr N., Platevoet B., "Environmental Changes for Last 2000 Years Recorded in Sediments of Lake Burdur, Turkey", Preliminary Results. BALWOIS 2010 - Ohrid, Republic of Macedonia - 25, 29 May
 
2. ELİTOK Ö., "Geological and geochemical constraints on the northward propagated ocean basin evolution and supra-subduction zone type ophiolite in the Isparta Angle area, SW Turkey", International Symposium on Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, 4-8 October 2010, Ankara, Turkey.
 
3. DEMER S., Özgür N., "Isparta ovası su kalitesinin araştırılması", Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, 382-393, Isparta.
 
4. DEMER S., MEMİŞ Ü., Özgür N., "Water quality of groundwater system in Isparta and environs, SW Turkey" Internat. 13th Symp. on Water-Rock Interaction (WRI-13), Aug 16-20 2010, Guanajuato, México, Birkle & Torres-Alvarado (eds), 371-374.
 
5. DEMER S., MEMİŞ Ü., Özgür N., "Investigation of drinking water quality in Isparta, SW-Turkey", XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, 23-26 September 2010, Thessaloniki, Greece, p. 90.
 
2009
 
1. Gülal E., Erdoğan S., Tiryakioğlu İ., Şahin M., Baybura T., Erdoğan H., Soycan M., Yılmaz İ., Kalyoncuoğlu Ü.Y., Dolmaz M.N., ELİTOK Ö., Taktak F., Telli A.K., Öcalan T., Gümüş K., "Identification of the block movements and stress zones in southwestern Anatolia through GNSS measurements, seismicity, and Coulomb stress distribution", Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, June, 9th-11th., 20-30.
 
2. Gülal E., Erdoğan S., Tiryakioğlu İ., Kalyoncuoğlu Ü.Y., Dolmaz M.N., ELİTOK Ö., Baybura, T., Erdoğan, H., Soycan, M., Yılmaz, İ., Telli, A.K., Taktak, F., Öcalan, T., Gümüş, K., "GNSS Ölçüleri İle Güneybatı Anadolu'nun Hız ve Gerilim Alanlarının Tespiti", 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13−17 Nisan 2009, MTA - Ankara, 576.
 
3. Gülal E., Erdoğan S., Tiryakioğlu İ., Kalyoncuoğlu Ü.Y., Dolmaz M.N., ELİTOK Ö., Baybura T., Erdoğan H., Soycan M., Yılmaz İ., Telli A.K., Taktak F., Öcalan T., Gümüş K., "Identification of the Velocity and Strain Fields in Southwestern Anatolia Through GNSS Measurements", 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13−17 Nisan 2009, MTA - Ankara, 577.
 
2008
 
1. Özgür N., Platevoet B., ELİTOK Ö., Scaillet, S., Guillou, H., Yağmurlu, F., Poisson, A., Yılmaz, K., "A possible volcanic hazard risk deduced from recent activity of the Gölcük volcano, SW Turkey", Abstracts 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway, 06-14 August 2008.
 
2. DEMER S., Özgür N., "Hydrogeological, hydrogeochemical and isotope geochemical features of the groundwater systems in Isparta and environs, SW Turkey", 33th International Geological Congress (IGC), 6-14 Ağustos 2008, Oslo-Norveç.
 
2007
 
1. Özgür N., DEMER S., "Active and fossil geothermal systems in the continental rift zones of the Menderes Massif, Western Anatolia, Turkey", Internat. 12th Symp. on Water-Rock Interaction (WRI-12), Bullen & Wang (eds), 31 July-5 August 2007, Kumming, China, 1305-1308. 2006
 
2. Platevoet B., Scaillet S., Guillou H., Nomade S., Blamart D., Poisson A., ELİTOK Ö., Özgür N., Yağmurlu F., Yılmaz K., "Pleistocene explosive activity of the Gölcük volcano, Isparta Angle, Turkey", EGU Vienna, 2006.
 
3. Platevoet B., Scaillet S., Guillou H., Nomade S., Blamart D., Poisson A., ELİTOK Ö., Özgür N., Yağmurlu F., Yılmaz, K., "Recent plinian and phreato-plinian activity of Gölcük volcano, Isparta Angle, Turkey", Comminication to the French Geological Society: Tephras and Quaternary Sequences Symposium, 6th November 2006.
 
2005
 
1. Elitok, Ö., 2005.Isparta yöresi pomzalarının (GB Türkiye) mineralojik ve petrografik özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimi. Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005, Gündüz, L. ve Deniz, V (Ed.), s.45-50.
1996
 
1- ELİTOK Ö., Çoban H., Caran Ş., "Yeniyıldız (Konya-Ereğli) ve civarının jeolojisi", SDÜ IX. Mühendislik Sempozyumu Jeoloji Mühendisliği Bildiriler Kitabı, Isparta, 29-37.
 
2. Çoban H., Bilgin A., ELİTOK Ö., Kadıoğlu Y.K., Caran Ş., "Torul granitoyidinin Güneydoğu kesiminin petrografisi ve petrokimyası", SDÜ IX. Mühendislik Sempozyumu Jeoloji Mühendisliği Bildiriler Kitabı, Isparta, 101-110.
 
3. Yılmaz K., ELİTOK Ö., "Geological and geochemical characteristics of the mafic-ultramafic intrusions in the Lycian ophiolites (W Tefenni), SW Turkey", Int. Symp. on the Geodynamics of the Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region, Kadir Has University, Istanbul,p220.
 
4. Özgür N., DEMER ALTINKALE S., Yaman D. Yousefi Rad, A., Ergün G., "Belek, Patara ve Kekova özel çevre koruma bölgelerinde su kirliliği izlenmesi", IV. Ulusal Sindirim Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu, 16-20 Mayıs 2005, Mersin
 
2004
 
1. ELİTOK Ö., "Origin of subophiolitic metamorphic rocks beneath the Şarkikaraağaç (Isparta) ophiolite, SW Turkey", 5 th international Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece.
 
2003
 
1. ELİTOK Ö., "Geology and initial emplacement of the Şarkikaraağaç ophiolite, SW Turkey", The 3rd Int. Conf. On Earth Sci. and Electronics, 23-24 October, Istanbul, p.199-207
 
2. ELİTOK Ö., "Şarkikaraağaç (Isparta) ofiyolit tabanı metamorfitlerinin jeolojisi ve petrografisi", SDÜ 20. Yıl Sempozyumu Jeoloji Mühendisliği Bildiriler Kitabı, s.161-162, Isparta
 
2002
 
1. ELİTOK Ö., "Petrographical and geochemical characteristics of the subophiolitic metamorphic rocks beneath the Şarkikaraağaç Ophiolite, SW Turkey", 1st International Symposium of the Faculty of Mines (ITU) on Earth Sciences and Engineering, 16-18 May, p.145, İstanbul.
 
2. Dolmaz M. N., Hisarlı Z. M., ELİTOK Ö., "Structural interpretation of the Kızıldağ ophiolite (Eğirdir-Isparta) with aeromagnetic data, SW Turkey", Int. Conf. On Earth Sciences and Electronics, 23-24 October, Istanbul, p.103-111.
 
3. Özgür N., DEMER ALTINKALE S., Karagüzel R., Yaman D. Wolf, M., Stichler W, "Monitoring of the water quality in the lake district, SW-Turkey", EPMR-2002, International Conference on the Environmental Problems of the Mediterranean Region, Abstracts, Near East University, Nicosia, Northern Cyprus, 12-15 April 2002, p. 36.
 
2001
 
1. ELİTOK Ö., "Geochemistry and tectonic significance of the Şarkikaraağaç Ophiolite in the Beyşehir-Hoyran nappes. SW Turkey", 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21-25 May, Isparta, p.181-196.
 
2. ELİTOK Ö., "Geochemistry and tectonic significance of the Kızıldağ Ophiolite in the Beyşehir-Hoyran nappes, SW Turkey", 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21-25 May, p.63, Isparta.
 
3. Özgür N., Karagüzel R., Ertunç A., DEMER ALTINKALE S., Yaman D., Zerener M., Stichler W., Wolf, M., "Hydrogeochemical and isotope geochemical features and comparison of the groundwaters of the Eğirdir and Burdur lakes area: an update of preliminary studies", Proc. 4th Internat. Symp. on Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21-25 May, 2001, p. 142. 
 
2000
 
1. ELİTOK Ö., "Kızıldağ ofiyolitinin (Şarkikaraağaç) jeolojisi ve petrografisi", 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 280, Ankara.
 
2. Özgür N., Karagüzel R., DEMER ALTINKALE S., Yaman D., Wolf M., Stichler W., "Tectonic evolution of the Egirdir and Burdur lakes and their hydrogeochemical and isotope geocemical comparison: preliminary studies", Internat. Earth Sci. Colloq. on the Aegean Region, IESCA 2000 (Abstracts), 25-29 September 2000, İzmir-Turkey, p. 215.