20 Ocak 2019 Pazar

Makaleler

3535 defa okundu
2016
 
1. HANER B., HANER S., Tunay T., 2016. Amasra Bölgesi Westfalien C Damarı Ateş Kilinin Karakterizasyonu, Karaelmas Fen ve Mühendislik Degisi, 6 (1), 211-217, Zonguldak.
 
2015
 
1. HANER S., 2015. Türkiye'de Seramik Sağlık Gereçleri, Şurup, Sağlık Aktüel Dergi, 20, 16-19, Isparta.
 
2. Umucu Y., HANER S., Tunay T., 2015. The Investigation of Effect of Wet-Dry Grinding Condition and Ball Types on Kinetic Model Parameters for Kaolin, Polish Mineral Engineering Society, 35 (1), 205-211, Poland.
 
3. DEMER, S. ve MEMİŞ, Ü., 2015. Afyonkarahisar Jeotermal Sahalarının Hidrojeokimyası ve Jeotermometre Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19-2, 67-77.
 
4. Bağcı, M., Yıldız, A., Kibici, Y., ELİTOK, Ö., Akıncı, Ö., 2015. The genesis and characterization of Paleocene Pelagic marbles from the southern part of the Menderes masif, Arabian Journal of Geosciences, 8(9), 7667–7689.
 
5. Kadir, S., Aydoğan, M.S., ELİTOK, Ö., Helvacı, C., 2015. Composition and genesis of the nickel-chrome-bearing nontronite and montmorillonite in lateritized ultramafic rocks in the Muratdağı region (Uşak, western Anatolia), Turkey, Clays and Clay Minerals, Vol. 63(3), 163–184
 
2014
 
1. HANER S., HANER B., 2014. Vitrifiye Üretiminde Vollastonit Kullanımı, Bilecik Şeyh Edebali Üni. Fen Bilimleri Dergisi, 1 (2), 45-53, Bilecik.
 
2. HANER S., HANER B., 2014. The Features of Wollastonite in Balikesir and its Use in Ceramic Materials as an Alternative Raw Material, Interceram, 63, 352-357, Germany.
 
3. Schmitt, A.K., Danišík, M., Siebel, W., ELİTOK, Ö., Shen, C-C, 2014. Late Pleistocene Zircon Ages for Intracaldera Domes at Gölcük (Isparata, Turkey). Journal of Volcanology and Geothermal Research, (in press).
 
4. ELİTOK, Ö, Özdamar, Ş., Bacak, G., Uz, B., 2014. Geological, petrological and geodynamical characteristics of the Karacaali Magmatic Complex (Kırıkkale) in the Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey. Turkish Journal Of Earth Sciences (in press).
 
5. Gulal, E., Tiryakioglu, İ., Kalyoncuoglu, Ü.Y., Erdogan, S., Dolmaz, M.N., ELİTOK, Ö., 2014. The determination of relations between statistical seismicity data and geodetic strain analysis, and the analysis of seismic hazard in southwest Anatolia. Journal of Geomatics, Natural Hazards and Risk(in press) Doi: 10.1080/19475705.2013.879743
 
6. Platevoet, B., ELİTOK, Ö., Guillou, H., Bardintzeff, J-M., Yagmurlu, F., Nomade, S., Poisson, A., Deniel, C., Özgür, N., 2014. Petrology of Quaternary volcanic rocks and related plutonic xenoliths from Gölcük volcano, Isparta Angle, Turkey: Origin and evolution of the high-K alkaline series. Journal of Asian Earth Sciences, 92, 53–76.
 
7. DEMER (ALTINKALE), S. ve Aydemir, M., 2014. Gölbaşı (Isparta) Arsenik Mineralizasyonu ve Yakın Çevresindeki Suların Hidrojeokimyasal Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18-3, 42-51.
 
2013
 
1. HANER S., 2013. Zenginleştirilmemiş Talkın Duvar Karosu Massesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 179-185, Isparta. 
 
2. HANER S., Çuhadaroğlu D., 2013. Vollastonit: Bir Gözden Geçirme, TMMOB Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 77 (1), 63-82, Ankara.
 
3. HANER S., HANER B., 2013. Serçeören (Balıkesir) Bölgesi Kalsiyum Metasilikatının Sağlık Gereçlerinde Kullanımı Üzerine Araştırmalar, DEÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 45, İzmir.
 
4. DEMER, S., MEMİŞ, Ü., and Özgür, N., 2013. Investigaton of hydrogeochemical properties of the Hüdai (Afyon-Sandıklı) geothermal systems, SW Turkey. J. Earth Syst. Sci., 122, 4, pp. 1081–1089.1. Gülal E., Tiryakioğlu İ., Erdogan S., Aykut N.O., Baybura T., Akpınar B., Telli A.K., Ata E., Gümüş K., Taktak F., Yılmaz İ., Öcalan T., Kalyoncuoğlu Ü.Y., Dolmaz M.N., ELİTOK Ö., Erdoğan H., Soycan M., "Tectonic Activity Inferred From Velocity Field of GNSS Measurements in Southwest of Turkey", Acta Geodaetica et Geophysica Hung, (in pres)
 
5. Tudryn A., Tucholka P., Özgür N., Gibert E., ELİTOK Ö., Kamacı, Z., Massault, M., Poisson, A., Platevoet, B., "A 2300-year record of environmental change from SW Anatolia, Lake Burdur, Turkey", J Paleolimnol. DOI 10.1007/s10933-013-9682-1 (in pres).
 
 
2012
 
1. ELİTOK Ö., "Geology, Geochemistry and Geodynamic Implications of the Mafic–Ultramafic Rocks from the Northern part of the Antalya Complex, SW Turkey", Tectonophysics (2012) 568-569, 335-356.
 
2. Ersoy B., Dikmen S., Yıldız A., Gören R., ELİTOK Ö., "Mineralogical and Physicochemical Properties of Talc from Emirdağ, Afyonkarahisar, Turkey", Turkish Journal of Earth Sciences (2012).
 
2011
 
1. Şener Ş., ELİTOK Ö., Şener E., Davraz A., "An Investigation of Mn Contents in Water and Bottom Sediments from Eğirdir Lake, Turkey", Journal of Engineering Science and Design 1 (3) (2011) 145-149.
 
2. ELİTOK Ö., Görmüş M., "Gölcük Volkanizması (Isparta) ve Çevresel Sorunlar", SDUGEO e-dergi 1 (2011) 32-43.
 
3. HANER S., "Wollastonit İlavesinin Duvar Karosu Bünyesine Etkilerinin Araştırılması", DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (2011) 117-128.
 
2010
 
1. ELİTOK Ö., Özgür N., Drüppel K., Dilek Y., Platevoet B., Guillou H., Poisson A., Scaillet S., Satır M., Siebel W., Bardintzeff J-M., Deniel C., Yılmaz K., "Origin and geodynamic evolution of late Cenozoic alkali potassium-rich volcanism in Isparta area, SW Turkey", International Geology Review, Vol. 52, (4–6), 454–504.
 
2. ELİTOK Ö., Kamacı Z., Dolmaz M.N., Kamil Yılmaz, K. Şener, "Relationship between chemical composition and magnetic susceptibility in the alkaline volcanics from the Isparta area, SW Turkey", Journal of Earth System Science, 119, 853-860.
 
3. Kalyoncuoğlu Ü.Y., ELİTOK Ö., Dolmaz M.N., Anadolu, N.C., 2010. Geophysical and geological imprints of southern Neotethyan subduction between Cyprus and the Isparta Angle, SW Turkey. Journal of Geodynamics, 52, 70-82
 
4. DEMER (Altınkale) S., MEMİŞ Ü., Özgür N., "Süleyman Demirel Üniversitesi İçme ve Kullanma Sularının Kalitesinin İzlenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-2, 174-186.
 
5. MEMİŞ Ü., Demer, S. ve Özgür, N., 2010. Afyon-Sandıklı Hüdai Jeotermal Sisteminin Rezervuar Sıcaklığının Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-3, 293-299.
 
6. DEMER S., "Isparta Ovası Yeraltısularının İzotop Jeokimyası", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-3, 285-292.
 
7. DEMER S., MEMİŞ Ü., Özgür N., "Investigation of drinking water quality in Isparta, SW-Turkey", Acta Geographica Debrecina Landscape & Environment Series, 4 (1), 71-82, ISSN 1789-7556.
 
2009
 
1. Dolmaz M.N., Öksüm E., Kalyoncuoğlu Ü.Y., ELİTOK Ö., Aydın İ., Poyraz S.A., "Güneydoğu Anadolu Çarpışma Kuşağındaki (Malatya-Elazığ-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman) Litosferik Yapının Manyetik Ve Gravimetrik Yöntemler İle Araştırılması", İstanbul Yerbilimleri Dergisi  22 (2) 105-118.
 
2. DEMER (Altınkale), S. Özgür, N., Türk G., "Göller Bölgesi Su Kaynaklarının Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Kalitesinin Korunması", Tabiat ve İnsan, 43, 4, 7-23.
 
2008
 
1. ELİTOK Ö., Drüppel K., "Geochemistry and tectonic significance of metamorphic sole rocks beneath the Beyşehir-Hoyran ophiolite (SW-Turkey)", Lithos 100 322-353.
 
2. ELİTOK Ö., Dolmaz M.N., "Mantle flow-induced crustal thinning in the area between the easternmost part of the Anatolian plate and the Arabian Foreland (E Turkey) deduced from the geological and geophysical data", Gondwana Research 13 3 302-318, doi: 10.1016/j.gr.2007.08.007.
 
3. Dolmaz M.N., ELİTOK Ö., Kalyoncuoğlu Ü.Y., "Interpretation of low seismicity in the eastern Anatolian collisional zone using geophysical (seismicity and aeromagnetic) and geological data. Pure and Applied Geophysics, 165 2 311-330, doi: 10.1007/s00024-008-0307-y.
 
4. Platevoet B., Scaillet S., Guillou H., Nomade S., Blamart D., Poisson A., ELİTOK Ö., Ozgur N., Yagmurlu F., Yılmaz, K., "Pleistocene explosive activity of the Gölcük volcano, Isparta Angle, Turkey", Quaternaire, 19(2), 147-156.
 
2003
 
1. ELİTOK Ö., "Şarkikaraağaç (Isparta) ofiyolit tabanı metamorfitlerinin jeolojisi ve petrografisi (GB Türkiye)", SDÜ Fen Bil. Enst. Derg., Özel Sayı, 7(2), 209-231.
 
2002
 
1. ELİTOK Ö., "Beyşehir-Hoyran napları içerisinde yer alan Şarkikaraağaç (Isparta) Ofiyoliti' nin jeolojisi ve petrografisi", SDÜ Fen Bil. Enst. Derg., Isparta, 6(2), 146-169.