20 Ocak 2019 Pazar

Projeler

2768 defa okundu
2016
 
1.  Seramik Sağlık Gereçleri Hammaddelerinin Öğütme ve Pişirim Şartlarının Ürünlerin Kalitesi Üzerine Etkileri, 3606-D2-13, SDÜ BAP, Araştırmacı: Serhan HANER.
 
2. Özsüz Seramik Hammaddelerin Bilyalı Değirmende İnce Tane Boyutlarında Kuru Ve Yaş Öğütme Kinetiklerinin Vitrifiye Ürün Özelliklerine Etkileri, 114M136, TÜBİTAK MAG 3001, Doktora Bursiyeri: Serhan HANER.
 
2015
 
1. Şarkikaraağaç (Isparta) ve Beyşehir (Konya) arasında yeralan sıcak ve mineralli suların incelenmesi, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurtiçi/Yurtdışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı: Selma DEMER (Proje Yürütücüsü: Gamze Işıkyıldız, 4. sınıf öğrencisi), 2014-2015.
 
2014
 
1. HANER S. (yürütücü), HANER B. (araştırmacı), ELİTOK Ö. (araştırmacı), "Balıkesir’deki Vollastonitin Sağlık Gereçleri Üretiminde Kullanımının Araştırılması", 113Y036, TÜBİTAK-1002, Toplam Bütçe: 24.205 TL. 15/06/2013-15/03/2014.
 
2. Gölbaşı (Isparta) ve yakın çevresindeki sularda arsenik kirliliğinin araştırılması, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurtiçi/Yurtdışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı: Selma DEMER (Proje Yürütücüsü: Merih Can Aydemir, 2. sınıf öğrencisi), 2013-2014.
 
2012
 
1. ELİTOK Ö. (yürütücü), Depremle yaşamayı Öğreniyorum", 4004 TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları (Proje No: 112B164).
 
2011
 
1. ELİTOK Ö., Türkiye'deki süs taşları potansiyelinin araştırılması. MTA, Kod No:2011.08-16-1-2 (Danışman).
 
2. DEMER S. (yürütücü), Özgür N., MEMİŞ Ü., "Afyon-Sandıklı Hüdai Jeotermal Alanının Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal ve İzotop Jeokimyasal İncelenmesi", SDÜ-BAPYB, proje no: 2618-M-10.
 
3. Özgür N., DEMER S., ÇALIŞKAN T., "Murgul Cu Yatağında Jips Oluşumlarının Cevherleşme Kökeni ile İlişkisi. SDÜ-BAPYB, proje no: 2511-M-10.
 
2010
 
1. Özgür N., DEMER S., "Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bünyesinde SDÜ İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları için Su Analizlerinin Yapılması", SDÜ-BAPYB, proje no: 1610-M-08.
 
2. Özgür N., DEMER S., "Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bünyesinde SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları için Su Analizlerinin Yapılması", SDÜ-BAPYB, proje no: 1682-M-08.
 
2008
 
1. Özgür N., Yağmurlu F., Ertunç A., Karagüzel R., Görmüş M., ELİTOK Ö., Yılmaz K., Çoban H.,   "Assesments of tectonics and volcanic hazards in the area of Isparta around the Gölcük volcano", Süleyman Demirel Üniversitesi, TUBITAK Araştırma Projesi Final Raporu, 46 p.
 
2. Özgür N., DEMER ALTINKALE S., "Isparta ve yakın çevresi yeraltısularının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal incelenmesi ve içme suyu kalitesinin izlenmesi", SDÜ-BAPYB, proje no: 03-D-705.
 
3. Özgür N., DEMER S., Yaman D., "Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bünyesinde SDÜ İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları için Su Analizlerinin Yapılması", SDÜ-BAPYB, proje no: 1290-M-06
 
4. Özgür N., DEMER S., "Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bünyesinde SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları için Su analizlerinin yapılması", SDÜ-BAPYB, proje no: 1292-M-06
 
5. Akçıl A. U., Özgür N., Kitiş M., DEMER S., Çiftçi H., Okudan, D., "Emirli antimon madeni yatağından çıkan asitli drenaj sularının hidrojeokimyası", SDÜ-BAPYB, proje no: 1349-M-06
 
6. Özgür N., DEMER S., "Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bünyesinde SDÜ İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları için Su Analizlerinin Yapılması", SDÜ-BAPYB, proje no: 1473-M-07.
 
2006
 
1. Beyhan, M., Keskin E., Şahin Ş., DEMER ALTINKALE S., Şalklı, H. A. U., "Burdur Gölü Seviye Değişiminin Göl Suyu Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Çevre ve Tektonizma Açısından İncelenmesi", SDÜ-BAPYB, proje no: 04-M-891.
 
2005
 
1. ELİTOK Ö., Malatya-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman bölgesinin kabuk ve üst manto yapısının jeofizik yöntemler ile (magnetik-gravimetrik ve sismolojik) araştırılması. SDÜ-BAP, proje No:1069-M-05, 2005
 
2. Özgür N., DEMER ALTINKALE S., Yaman D., "Büyük Menderes Kıtasal Rift Zonunda Bulunan Kızıldere Jeotermal Sisteminin Hidrojeokimyasal İncelenmesi", SDÜ-BAPYB, proje no: 509
 
2004
 
1. Özgür N., DEMER ALTINKALE S., "Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Altyapısının Geliştirilmesi", SDÜ-BAPYB (altyapı projesi), proje no: 2002/6.
 
2. Özkorucuklu S., Özgür N., DEMER ALTINKALE S., Çırak Ç., Akyıldırım H., "İnsan sağlığı ve çevre kirliliği açısından Isparta ve çevre illerinde havada, toprakta, kayaçlarda ve suda radon gazı konsantrasyonunun ölçülmesi ve haritalandırılması", SDÜ-BAPYB, proje no: 2003/47. (altyapı projesi)
 
2002
 
1. Özgür N., Karagüzel R., Ertunç A., DEMER ALTINKALE S., Yaman, D., "Isparta ve çevresinde jeotermal enerji olanaklarının araştırılması", SDÜ-BAPYB, proje no: 300.
 
1. Özgür N., DEMER ALTINKALE S., "Eğirdir ve Burdur Göllerinin oluşumu, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal karşılaştırılması", SDÜ-BAPYB, proje no: 224.